Alior Bank S.A to instytucja, której zaufało tysiące Polaków. Z roku na rok rośnie ilość placówek z logo Aliora, gdyż zainteresowanie klientów usługami tego banku jest też coraz większe. Jednak Alior nie ogranicza się już tylko do działalności bankowej, bowiem aktywnie wspiera różne działania społeczne i charytatywne, o których możemy się dowiedzieć między innymi na Alior Bank forum

Alior Bank Forum Odpowiedzialnego Biznesu – inicjatywy

Alior Bank forum www.aliorbank.pl

Działalność pozabankowa Aliora została doceniona przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu (FOB). ,,Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, to właśnie ten raport FOB szczegółowo ocenia dobroczynne inicjatywy podjęte przez polskie firmy. Dobre praktyki Alior Banku zasłużyły na wyróżnienie między innymi za: zaangażowanie społeczne oraz działania na rzecz rozwoju społeczności lokalnej. Alior Bank aktywnie uczestniczył następujących działaniach charytatywnych i filantropijnych: ,,Inicjatywa Świąteczna” oraz ,,Paka dla zwierzaka”, hojnie wspierał też organizacje pozarządowe, a mianowicie: ,,Zaczytana akademia” i ,,Podziel się książką”. Dobre praktyki Alior Banku to nie tylko wsparcie finansowe, ale również wolontariat pracowniczy. Świadomość społecznej odpowiedzialności biznesu jest coraz wyższa, co przekłada się na rosnącą z miesiąca na miesiąc liczbę pracowników-wolontariuszy ,,Zaangażowanych w pomaganie” (bo taką nazwę przyjął wolontariat pracowniczy banku). Pracownicy-wolontariusze Alior Banku mogą być z siebie dumni, bowiem wspierają i dają świetny przykład nie tylko swoim współpracownikom. O wszystkich czterech dobrych praktykach, których inicjatorem jest Alior przeczytamy na: https://www.aliorbank.pl/aktualnosci/2019-03-28-alior-dobre-praktyki-fob-2018.html.

Pomaganie a wizerunek

Alior Bank forum dobrych praktyk

Działalność charytatywna i społeczna, która aktywnie angażuje pracowników Alior Banku staje się też dla niego swego rodzaju reklamą. Podjęte przez bank inicjatywy zasługują na duży rozgłos. W końcu o takich dobrych praktykach należy głośno i często mówić. Klienci oraz pracownicy Alior Banku mają prawdziwe powody do dumy i zadowolenia. Dobroczynna działalność instytucji bankowych ociepla ich wizerunek, który nie zawsze jest dobrze odbierany, np. poprzez zmieniające się regulaminy czy stopy oprocentowania. Pracownicy-wolontariusze Alior Banku poprzez społeczne działania pokazują, że klienci mogą polegać na ich umiejętnościach liczenia w każdej sytuacji, nie tylko tej bankowej. Ich specjalizacją okazuje się dzielenie dobrem i pomnażanie szczęścia.

Źródło obrazka wyróżniającego: www.aliorbank.pl

By Marta

Dodaj komentarz