diagnoza

Borelioza to choroba zakaźna, która wciąż jest obecna w Polsce. Przenoszona jest przez kleszcze, które są jej głównym wektorem. Borelioza może prowadzić do poważnych powikłań zdrowotnych, dlatego istotne jest, aby każdy z nas znał jej objawy oraz sposób diagnozy. Tylko dzięki temu szybko podjęta pomoc medyczna przyczyni się do skutecznego leczenia tej choroby. Zapraszamy do lektury artykułu, w którym omówimy najważniejsze zagadnienia związane z boreliozą.

Przyczyna i sposób przenoszenia boreliozy

Borelioza jest chorobą wywoływaną przez bakterie z rodzaju Borrelia, które przenoszone są na ludzi przez kleszcze. W Polsce największym zagrożeniem jest kleszcz łąkowy, który może być nosicielem i przekazywać borelię podczas ukłucia. Kiedy kleszcz wbija się w skórę człowieka, przenosi bakterie z gruczołów ślinowych do organizmu ofiary. Warto dodać, że na terenach zalesionych i łąkowych ryzyko kontaktu z kleszczami wzrasta.

Objawy boreliozy

Objawy boreliozy bywają różnorodne, co często utrudnia jej rozpoznanie. Należy jednak pamiętać, że nie każde ukąszenie kleszcza prowadzi do zarażenia. W pierwszej fazie choroby, która nazywana jest boreliozą wczesną, najbardziej charakterystycznym objawem jest rumień wędrujący. Pojawia się on na skórze w miejscu ukąszenia kleszcza, zwykle po 3 do 30 dniach od zarażenia. Rumień wędrujący ma postać czerwonej plamy o nieregularnym kształcie, która z czasem się powiększa.

W drugiej fazie choroby, po upływie 4 do 6 tygodni od zarażenia, mogą pojawić się następujące objawy boreliozy wtórnej (rozsianej): bóle stawów i mięśni, gorączka, ogólne osłabienie organizmu oraz objawy neurologiczne, takie jak zaburzenia czucia czy porażenie nerwów czaszkowych. Są one efektem rozprzestrzeniania się bakterii w organizmie. W trzeciej fazie choroby, czyli boreliozie późnej, która może wystąpić nawet kilka lat po zarażeniu, dochodzi do poważnych powikłań narządowych. Najczęściej dotyczą one układu nerwowego, stawów oraz skóry. Warto dodać, że nie u każdego chorego występują wszystkie fazy choroby.

Diagnoza boreliozy

Diagnozowanie boreliozy opiera się przede wszystkim na wywiadzie lekarskim oraz ocenie objawów klinicznych. Istotne są również badania serologiczne, mające na celu wykrycie przeciwciał przeciwko borrelii. Należy jednak pamiętać, że wynik badania krwi na boreliozę dodatni nie zawsze oznacza chorobę, a wynik ujemny jej brak. W przypadku wystąpienia objawów neurologicznych, zaleca się wykonanie analizy płynu mózgowo-rdzeniowego.

By Marek

Dodaj komentarz