firma

firmaEmplocity SA, spółka technologiczna zajmująca się automatyzacją procesów w biznesie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji wypracowała 2,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w 2021 r. Oznacza to, że Spółka podwoiła przychody w porównaniu do 2020 r. Wynik przychodowy jest zgodny z opublikowanymi prognozami podczas oferty publicznej. Emplocity w ubiegłym roku zrealizowało wiele ważnych i intratnych kontraktów oraz rozwinęła swoje flagowe rozwiązanie tj. Emplobot i Intrabot. Bardzo dobra sprzedaż przełożyła się na 247 tys. zł wyniku EBITDA – był to pierwszy rok, w którym Spółka osiągnęła rentowność na tym poziomie.

Rok 2021 był znaczącym w rozwoju naszej firmy nie tylko ze względu na przekształcenie w spółkę akcyjną ale przede wszystkim z racji wzmożonego wzrostu przychodów ze sprzedaży. Bardzo ważne jest, że uzyskaliśmy dodatnie EBITDA na poziomie 247 tys. zł, który względem roku poprzedniego wzrósł o ponad 600 tys. Nasi akcjonariusze dostają jasne przesłanie, że jesteśmy rentowni i stale zwiększamy przychody. W 2022 roku spodziewamy się dalszego wzrostu przychodów ze sprzedaży przy utrzymaniu dodatniego poziomu EBITDA. – mówi Krzysztof Sobczak, współzałożyciel i Prezes Zarządu Emplocity SA. – Obecnie intensyfikujemy nasze działania w celu złożenia Dokumentu informacyjnego na GPW. To formalnie otworzy proces naszego debiutu na NewConnect.  – dodaje.

Miniony rok był dla Emplocity bardzo intensywnym okresem. Spółka wspólnie z Laboratorium Neuronauki Emocji i Centrum Transferu Wiedzy, będącymi częścią SWPS Uniwersytetu Humanistycznospołecznego, pracowała nad stworzeniem innowacyjnego w skali świata chatbota terapeutycznego. Narzędzie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji i zaawansowane procesy uczenia maszynowego jest dedykowane przede wszystkim młodym osobom, doświadczającym stanów depresyjnych i lękowych.

Ważnym projektem była współpraca z Agencją Wywiadu, polskiej służby specjalnej odpowiedzialnej za wywiad zagraniczny. Spółka wdrażała kolejnego Chatbota Q&A wspierającego komunikację z kandydatami do pracy, rozszerzając go o moduł testów. Chatbot odpowiada na pytania kandydatów do pracy w Agencji Wywiadu.

Dodatkowo Emplocity zrealizowało kilka innych istotnych projektów m.in. dla instytucji finansowych

Rok 2021 zakończył się przyjęciem Spółki do programu akceleracji startupów NVIDIA Inception.  W ramach programu, Emplocity uzyskał dostęp do najnowocześniejszych technologii i ekspertów NVIDIA oraz kontakty do globalnych inwestorów venture capital. Program NVIDIA Inception zapewnia również wsparcie w zakresie wspólnych działań marketingowych, aby zwiększyć widoczność i rozpoznawalność Spółki.

„Od   strony    technologicznej   zamierzamy   w    dalszym    ciągu    rozwijać  naszą  platformę. Skupiamy się na wdrożeniu kolejnych języków – ukraińskiego i niemieckiego. Kolejne języki dodawane będą w ramach prowadzonych wdrożeń. Chcemy również uruchomić obsługę rozmów głosowych i integrację z centralami telekomunikacyjnymi, co umożliwi  tworzenie w prosty sposób w edytorze graficznym Platformy inteligentnych VoiceBot’ów. Planujemy kolejne integracje z usługami Google, w tym udostępnienie platformy jako serwisu w Google Compute Engine. Będziemy również skupiać się na rozwoju systemu rekomendacyjnego tj. automatycznego tworzenia np. botów pozwalających na podpowiadanie produktów lub dokumenty dot. danej rozmowy.” – mówi Arkadiusz Talun, współzałożyciel i Członek Zarządu ds. Technologii Emplocity.

Ważnym czynnikiem wpływającym na wyniki Spółki będzie z pewnością koniunktura rynkowa oraz popyt na oferowane przez Spółkę produkty. Spółka zamierza wzmocnić pozycję rynkową w ramach oferowanych produktów, koncentrując się na dotarciu z ofertą do jak najszerszego grona odbiorców.

W ubiegłym roku Emplocity przeprowadziło ofertę publiczną akcji. W ramach procesu Spółka pozyskała 1,5 mln zł. Środki z emisji są przeznaczane na rozwój nowych produktów (m.in. na opracowanie konwersacyjnej sztucznej inteligencji wspierającej obieg informacji w przedsiębiorstwie), a także ekspansję oraz skalowanie sprzedaży.

Pod koniec drugiego kwartału 2022 Spółka planuje zadebiutować na rynku NewConnect, będzie to kolejnym krokiem dla spółki na drodze do globalnego sukcesu.

By Marek

Dodaj komentarz