spawalniczy kurs

Spawanie prowadzone może być różnymi technikami. Jedną z nich jest technika MAG. Co to jest? Czego można nauczyć się podczas kursów spawania MAG?

Co to jest spawanie MAG?

Kurs spawania MAG (Metal Active Gas) zazwyczaj obejmuje szereg tematów i umiejętności praktycznych związanych z tym konkretnym procesem spawania.

Spawanie MAG to rodzaj spawania łukowego, podczas którego drut spawalniczy jest podawany przez uchwyt spawalniczy, a w celu ochrony jeziorka spawalniczego przed zanieczyszczeniami atmosferycznymi stosowana jest osłona gazu obojętnego lub aktywnego.

Czego możesz się nauczyć na kursie spawania MAG?

Każdy kurs spawacza MAG – https://www.oss-welder.pl/kurs-spawacza-mag/ oferuje szereg informacji swoim kursantom, które pozwalają na uzyskanie kompleksowego przygotowania do pracy jako spawacz. Podczas kursu poruszane są poniższe kwestie:

1. Wprowadzenie do spawania

Podstawowa znajomość zasad spawania, w tym różnych rodzajów procesów spawalniczych i ich zastosowań.

2. Procedury bezpieczeństwa

Nacisk na protokoły i praktyki bezpieczeństwa podczas spawania, w tym na prawidłowe stosowanie środków ochrony indywidualnej i bezpieczne obchodzenie się ze sprzętem spawalniczym.

3. Zapoznanie ze sprzętem spawalniczym

Prezentacja elementów sprzętu spawalniczego MAG, w tym spawarki, podajnika drutu, uchwytu spawalniczego i układu zasilania gazem.

4. Rodzaje metali i materiałów

Identyfikacja i dobór odpowiednich metali i materiałów do spawania metodą MAG. Zrozumienie właściwości różnych metali i ich kompatybilności z procesami spawania MAG.

5. Osłona gazowa

Znajomość metod korzystania z osłony gazowej podczas spawania, w tym stosowania gazów obojętnych (argon) lub gazów aktywnych (dwutlenek węgla) w celu ochrony jeziorka spawalniczego przed zanieczyszczeniem atmosferycznym.

6. Wybór elektrody drutowej

Dobór odpowiednich drutów elektrodowych do spawania MAG w zależności od rodzaju spawanego metalu i konkretnego zastosowania spawania.

7. Konfigurowanie sprzętu spawalniczego

Praktyczne szkolenie w zakresie konfiguracji sprzętu spawalniczego MAG, w tym regulacji napięcia, prędkości podawania drutu i przepływu gazu w celu uzyskania optymalnych parametrów spawania.

8. Techniki spawania

Praktyczny instruktaż różnych technik spawania MAG, takich jak zgrzewanie ściegowe, zgrzewanie pachwinowe i zgrzewanie doczołowe. Nauka sterowania uchwytem spawalniczym i manipulowania elektrodą w celu uzyskania różnych połączeń.

9. Rozwiązywanie problemów

Identyfikacja i usuwanie powszechnych wad spawalniczych, takich jak porowatość, brak wtopienia i podcięcia. Rozwiązywanie problemów związanych z parametrami i sprzętem spawalniczym.

10. Inspekcja

Prezentacja środków kontroli jakości i metod kontroli w celu uzyskania najlepszej jakości połączeń spawanych.

By Marek

Dodaj komentarz