rodzaj zatrudnienia

rodzaj zatrudnienia

Polki zakładają własne firmy, bo chcą być samodzielne, jak wynika z raportu Fundacji Sukcesu Pisanego Szminką. Niemal ⅓ przedsiębiorczyń przyznaje, że w ciągu ostatniego roku miała problemy z prowadzeniem działalności, a ponad ¼ odnotowała spadek przychodów. Aż 70 proc. odczuwa obecnie zwiększony stres w związku z prowadzeniem firmy. Jednak mimo to 70 proc. widzi szanse rozwoju w najbliższych miesiącach, a niemal połowa częściej niż w poprzednich latach miała szansę pracy nad nowymi projektami.

Polki stanowią 52 proc. populacji kraju, ale ich udział w rynku pracy wynosi nieco ponad 40 proc., jak podaje GUS. Według danych z KRS za 2020 r. w firmach, które mają kilkuosobowe zarządy i podają ich skład, kobiety zajmują tylko 26 proc. kluczowych stanowisk jako prezeski lub członkinie zarządów*. Jednocześnie ich wynagrodzenie jest przeciętnie o niemal 20 proc. niższe od wynagrodzenia mężczyzn. Trudno więc się dziwić, że wiele Polek decyduje się na założenie własnej firmy – szczególnie zdominowany przez nie jest rynek usług, gdzie ¾ firm prowadzą kobiety. Fundacja Sukcesu Pisanego Szminką zapytała polskie przedsiębiorczynie, co motywuje je do działania i jak radzą sobie z prowadzeniem biznesu w Polsce, a wynikami dzieli się w formie raportu „Bizneswoman Roku: Sytuacja i perspektywy polskich przedsiębiorczyń”.

Polki zakładają firmy, bo pragną samodzielności

Najbardziej powszechną motywacją do założenia własnej firmy jest dążenie do samodzielności, wskazane przez ⅓ respondentek, a na drugim miejscu znalazła się chęć budowania własnej wartości, wskazana przez 14,5 proc. Co 10. przedsiębiorczyni jako powód założenia własnego biznesu podaje wrodzoną przedsiębiorczość, a dla 9,5 proc. kluczowa była możliwość elastycznego czasu pracy.

Ponad 67 proc. właścicielek biznesów przeszło w 2021 r. szkolenia i kursy, a 9,5 proc. jeszcze planuje to zrobić. Ponad połowa ma zamiar inwestować w narzędzia online, które pomogą im prowadzić biznes, a 16 proc. już zainwestowało. Aż ⅓ polskich bizneswoman rozwinęła w mijającym roku działalność online lub przeniosła ją do Internetu. Kolejna ⅓ firm od początku łączy działalność online i offline, a 13 proc. działa tylko online.

Coraz więcej aspektów naszego życia przenosi się do Internetu, zarówno tych związanych z rozrywką, jak i z pracą oraz biznesem. Dostępne online narzędzia dają ogromne możliwości rozwoju, co doceniają polskie przedsiębiorczynie. Warto pamiętać, że możliwości działań online nie ograniczają się wyłącznie do założenia strony www czy konta firmy na portalu społecznościowym, ale dają też duże możliwości reklamowe, edukacyjne i analityczne oraz ułatwiają wielokanałowy kontakt z obecnymi i potencjalnymi klientami – mówi Jarosław Dąbrowski, Członek Zarządu IGT Poland, partnera kategorii Liderka Nowych Technologii konkursu Bizneswoman Roku.

Co 5. bizneswoman w związku z pandemią musiała zmienić profil działalności

W świetle licznych trudności, jakich w ciągu ostatnich dwóch lat doświadczył nie tylko polski rynek, nie budzi zdziwienia fakt, że również sytuacja firm prowadzonych przez kobiety jest dość zróżnicowana. Niemal ⅓ badanych przyznaje, że w ciągu ostatniego roku miała problemy z prowadzeniem działalności, ponad ¼ odnotowała spadek przychodów, a 8 proc. musiało zawiesić działalność. Co 5. przedsiębiorczyni w związku z pandemią musiała zmienić profil działalności swojej firmy. Jednak 43 proc. badanych deklaruje, że ich firma rozwija się, 42 proc. odnotowało wzrost przychodów, a niemal połowa w 2021 r. częściej niż w latach poprzednich miała możliwość pracy nad nowymi projektami. Zaledwie 3 proc. polskich bizneswoman nie widzi żadnych perspektyw rozwoju swojej firmy w najbliższym czasie. Na skali od 1 do 10, gdzie 1 oznacza brak szans na rozwój w ciągu najbliższych 3 miesięcy, a 10 wiele perspektyw rozwoju w ciągu najbliższych 3 miesięcy, 70 proc. badanych wskazało wartości 6 i większe.

By Marek

Dodaj komentarz