podjęcie ryzyka
http://weblog.infopraca.pl/

Choć wszystkich nas trudno od razu nazwać ryzykantami, to jednak podejmowane przez nas na co dzień decyzje wiążą się najczęściej z pewnym ryzykiem, czyli z możliwością poniesienia przez nas straty lub wystąpienia innego wyniku naszych działań niż oczekiwany. Ryzyko często nie zależy od nas samych, ale od tak zwanych zdarzeń losowych, na które nie memy wpływu. Sęk zatem nie w tym jak omijać ryzyko, tylko jak umiejętnie się z nim obchodzić.

Czyste ryzyko czy ryzyk-fizyk

podjęcie ryzyka
http://meritcd.com/

Jeden z podziałów wyróżnia ryzyko czyste, czyli takie jak na przykład ryzyko wystąpienia powodzi; jego zaistnienie powoduje stratę, natomiast niezaistnienie nie daje korzyści oraz ryzyko spekulatywne, z którym mamy do czynienia w trakcie zakładów bukmacherskich, kiedy to zaistnienie bądź niezaistnienie może przynieść zarówno stratę jak i korzyść majątkową. Inny podział zwraca uwagę na ryzyko osobowe, gdy na szli jest nasze zdrowie i życie, oraz ryzyko majątkowe, któremu podlegają nasze zasoby materialne.

Ocenić i wycenić ryzyko

Próbą zmierzenia się ze zjawiskiem ryzyka jest jego ocena, a później wycena. Profesjonalnie zajmują się nimi underwriterzy działający dla Towarzystw Ubezpieczeniowych. To oni podpisują (ang. uderwrite) zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową danego ryzyka, biorąc pod uwagę prawdopodobieństwo jego wystąpienia oraz ewentualną wysokość odszkodowania. Zdarza się, że uderwriting kończy się odrzuceniem lub akceptacją po spełnieniu określonych warunków. Zupełnie inną kwestią jest wycena ryzyka (ang quoting), czyli ustalenie ceny, za jaką dany Ubezpieczyciel przyjmie dane ryzyko do ochrony ubezpieczeniowej.

Ryzyko pod kontrolą

zarządznie ryzykiem
http://fourteenip.com/

Zarówno w życiu osobistym jak i prowadząc własny biznes powinniśmy dążyć do opanowania ryzyka, tak by uzyskać maksimum pewności w codziennych działaniach. Proces zarządzania ryzykiem, to przede wszystkim jego identyfikacji i klasyfikacja, następnie pomiar i ocena i w końcu wybranie metody „obchodzenia się” z ryzykiem. Oczywiście za wyborem metody powinno jeszcze podążyć jej wdrożenie, a także kontrola i korekta, gdy zajdzie taka potrzeba. Chyba najmniej właściwą decyzją jest przyjecie postawy unikania ryzyka i zatrzymanie ryzyka na własnym rachunku. O wiele lepiej jest się od ryzyka ubezpieczyć, czyli de facto przejąć nad nim kontrolę.

 

źródło obrazka wyróżniającego: http://weblog.infopraca.pl/

By Marta

Dodaj komentarz