ubezpieczenie oc firmyhttp://s3.egospodarka.pl/

Kupując jakikolwiek towar lub zamawiając usługę możemy liczyć nie tylko na gwarancję ich jakości potwierdzoną stosownym dokumentem z pieczęcią punktu dokonującego sprzedaży, ale również możemy dochodzić swoich spraw z tytułu rękojmi. Na mocy obowiązującego dziś prawa przedsiębiorca nie musi już na szczęście dawać sobie ręki ująć (czy bardziej dosłownie uciąć) za oferowane przez siebie produkty, ale nadal jest za nie w pełni odpowiedzialny.

Nieszczelny wodoszczelny zegarek

wodoszczelne zegarki
http://gpswatchforrunners.net/

Przede wszystkim z tytułu rękojmi producent, bądź przedsiębiorca wprowadzający towary do obrotu odpowiada za ich wady fizyczne. Tak więc przedmioty zakupione nie mogą być niekompletne, posiadać wyraźne uszkodzenia lub cechy, które zmniejszają ich wartość ani posiadać inne niż deklarowane parametry.

Sprzedaż nieswojej rzeczy

Poza tym rękojmia obejmuje także wady prawne towarów i usług. Nie mogą one zatem w momencie sprzedaży należeć do osób trzecich lub być na ich rzecz obciążone prawem, ani posiadać jakichkolwiek ograniczeń nałożonych na nie przez sądy.

Dochodzenie swoich praw przez klienta

rękojmia i gwaracja
http://www.richardrshapiro.com/

Klient ma całe dwa lata po wydaniu mu rzeczy na dochodzenie swoich praw z tytułu rękojmi jeśli stwierdzi zaistniałe na nich wady fizyczne lub prawne. Po pierwsze może zażądać od sprzedającego obniżenia ceny za wadliwy towar proporcjonalnie do obniżenia jego wartości przez zaistniałą wadę. Po drugie może wymóc na sprzedającym wymianę rzeczy na inną, pozbawioną wad. W końcu może zgodzić się na naprawę wadliwych rzeczy lub usług. Obowiązkiem sprzedającego jest zadośćuczynić roszczeniom klienta z tytułu rękojmi.

Jak widać życie biznesmenów nie jest usłane różami i często muszą się oni liczyć z odpowiedzialnością cywilną za skutki swojej działalności. Wiele reklamacji i roszczeń ze strony klientów może nie być tak dotkliwych, jeśli wykupi się ubezpieczenie oc firmy, o czym, więcej poczytać można tutaj: http://axa.pl/oferta-dla-firm/oc/

By Marta

Dodaj komentarz