komornik

komornikDoręczanie pism procesowych odbywa się obecnie nie tylko za pomocą poczty, lecz również może robić to kancelaria komornicza. W jakich sytuacjach komornik może doręczyć korespondencję do adresata? Sprawdź najważniejsze informacje o zmianie, jaką wprowadziły nowe przepisy prawa!

Jak skutecznie doręczyć pismo procesowe?

Doręczanie ważnych pism procesowych z sądu może być kłopotliwe wtedy, gdy adresat unika ich odbierania. Wówczas prawo wskazuje, że jeżeli listonosz dwukrotnie nie zastanie adresata pod wskazanym adresem, a adresat pomimo podwójnego awizo nie odbierze korespondencji z poczty, uznawana jest ona za doręczoną.

Taka forma doręczania pism procesowych nie jest jednak zawsze efektywna, ponieważ tak naprawdę adresat, na przykład osoba pozwana, może w rzeczywistości nie dowiedzieć się o tym, że skierowano do niego list z sądu. Właśnie dlatego nowa zmiana w prawie na mocy znowelizowanej Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji wprowadziła możliwość doręczania pism przez komorników.

Doręczanie pism procesowych przez komornika – na czym polega?

Nowa zmiana w prawie pozwalająca na doręczanie przesyłek sądowych przez komornika ma określone zastosowanie. Kiedy można z niej skorzystać?

Z usługi doręczenia korespondencji przez komornika można skorzystać wtedy, gdy nie doszło do skutecznego przekazania korespondencji pocztowo. W takiej sytuacji powód może za pośrednictwem komornika przekazać pismo do pozwanego. Ponadto wnioskodawcą może być także sąd.

Poprzez doręczenie korespondencji komornik może następnie określić, że:

  • Adresata zastano w miejscu doręczenia – wtedy adresat powinien pokwitować odbiór pisma, a jeżeli nie chce on tego zrobić, wtedy komornik zapisuje tę okoliczność w protokole z czynności.

  • Adresata nie ma w miejscu doręczenia – wtedy komornik może zapytać o niego sąsiadów, a następnie umieścić zawiadomienie o próbie doręczenia. Następnie adresat może odebrać je w kancelarii komornika. Gdy pismo nie zostanie odebrane w przeciągu 14 dni, wtedy także uznaje się, że zostało ono doręczone.

Warto też wskazać, że komornik może podjąć się ustalenia aktualnego miejsca zamieszkania osoby, która ma otrzymać pismo, niemniej jednak nie zawsze jest to możliwe.

U jakiego komornika można zlecić doręczenie korespondencji?

W przypadku procedury jak doręczenie korespondencji komornik – https://www.gliwicekomornik.pl/dokumenty/ nie może być wybrany dowolnie przed wnioskodawcę. Przepisy wskazują, że doręczenie pism odbywa się przez komornika, w którego rejonie zlokalizowany jest adres doręczenia.

Przepisy wskazują też, że komornik nie ma prawa do odmówienia doręczenia korespondencji.

By Marek

Dodaj komentarz