Podczas wakacji wiele młodych osób decyduje się podjąć pracę, czy to tymczasową czy też stałą. Obecnie rynek pracy jest rynkiem pracownika, dzięki czemu można „przebierać” w różnego rodzaju ofertach. Warto szukać takiej, która spełni nasze oczekiwania. Niestety nie zawsze możemy liczyć na legalne zatrudnienie, nadal wielu pracodawców szuka osób to tzw. pracy na czarno, co z pozoru może wydawać się lepiej opłacalne. Nie trzeba godzić się na taką pracą bo niestety w nie będzie opłacalne w przyszłości. Legalna praca ma szereg swoich korzyści, które warto poznać.

Legalna praca – korzyści

 

  • Otrzymujesz umowę o pracę/zlecenie na piśmie, masz jasno określone zasady, stanowi podstawę prawną zatrudnienia;
  • masz stabilne zatrudnienie, a co za tym idzie pewne źródło utrzymania;
  • posiadasz unormowany czas pracy,  wiesz w jakie dni pracujesz i ile godzin;
  • Otrzymujesz wynagrodzenie oraz dodatki za pracę w godzinnach
  • Korzystasz z płatnego urlopu wypoczynkowego;
  • masz prawo do bezpłatnej i publicznej służby zdrowia;
  • przysługują ci świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa itp.
  • w przyszłości masz zapewnioną emeryturę.

Co powinno być zawarte w umowie o pracę?

W umowie o pracę powinny być wykazane strony umowy, czyli pracodawcę i pracownika, a także określać rodzaj np. umowa na czas określony lub nieokreślony oraz data zawarcia oraz warunki pracy i płacy. W umowie powinny być też zawarte rodzaj pracy, miejsce wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem składników wynagrodzenia, wymiar czasu pracy i termin rozpoczęcia pracy. Umowa pracę może być zawarta na czas okres próbny (maksymalnie na okres 3 miesięcy) oraz na czas określony lub nieokreślony i ta ostatnia jest najbardziej pożądana.

By Marek

Dodaj komentarz