wyciek anych wrażliwych
http://www.effecthacking.com/

Każdy obywatel naszego kraju, nawet ten o najmniejszym stanie posiadania, jest właścicielem cennych danych, którymi chętnie zawładnęłyby osoby niepowołane, aby zrobić z nich własny użytek. Dlatego w celu ochrony tej nietypowej własności powołano specjalne prawo i ustanowiono urząd kontrolujący jego wykonanie. Dzięki nim możemy być spokojni o nasze wszystkie dane wrażliwe, ale czy do końca?

Ustawa chroni

przepisy prawa
http://www.eurobudowa.pl/

W Uchwale o ochronie danych osobowych spisano zasady ich przetwarzania. Dodatkowo określa się prawa, co do zbiorów danych. Wskazuje zasady ich zabezpieczenia, rejestracji a także przekazywania do innego państwa. W końcu ustanawia organy ochrony i kompetencje Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Pozostaje mieć nadzieję, że wszelkie instytucje działające w Polsce będą respektować zapisy ustawy o ochronie danych osobowych. Tego właśnie ma dopilnować GIODO

GIODO strzeże

logo GIODO
http://sare.enewsletter.pl/

Dane osobowe, to inaczej wszelkie informacje o naszej tożsamości, takie jak numer identyfikacyjny PESEL, czy opisy naszych cech fizycznych, fizjologicznych, umysłowych, a także kulturowych i społecznych. W dobie internetu przetwarzanie danych stało się wyjątkowo łatwe, a powstające nowe technologie jeszcze ten proces usprawniają i przyspieszają. GIODO ma zatem nie lada wyzwanie by w tym dynamicznie zmieniającym się świecie nadążyć za cyberprzestępcami handlującymi naszymi danymi. Szczególną uwagę poświęca na ochronę danych wrażliwych.

Dane pod szczególnym nadzorem

kartoteki z danymi
edugiodo.giodo.gov.pl

Dane wrażliwe dotyczą naszego pochodzenia, poglądów politycznych, a także przekonań religijnych. Mówią o stanie naszego zdrowia jak również o toczącym się w naszej sprawie postępowaniu sądowym lub administracyjnym i ewentualnych karach i mandatach. Ich przetwarzania poddane jest szczególnemu trybowi. Dopuszcza się do ich przetwarzania jedynie w ściśle określonych przypadkach, na przykład kiedy sami wyrazimy na to zgodę lub kiedy przetwarzanie ma wyższe cele takie jak ochrona naszego zdrowia lub badania naukowe.

Wydaje się, że ta potrójna ochrona zabezpiecza nas przed wyciekiem naszych danych Wielu z nas ma jednak niejasne wrażenie, że Wielki Brat wciąż wie o nas zbyt wiele?

By Marta

Dodaj komentarz