Chyba każdy z nas posiada konto bankowe, a jeśli jeszcze go nie ma to zapewne w niedalekiej przyszłości je założy, a może myślimy o zmianie dotychczasowego konta. O ile jeszcze kilka lat temu konta bankowe służyły do bezpiecznego przechowywania pieniędzy i ewentualnie ich pomnażania, to obecnie konta bankowe pełnią szereg innych funkcji. Poszczególne rodzaje kont bankowych są dostosowane do potrzeb różnego rodzaju klientów. Dzięki rozwojowi bankowości internetowej sami możemy wykonywać różne operacje i zarządzać swoimi środkami finansowymi bez konieczności opuszczania domu o każdej porze dnia. Banki swoją ofertę dostosowują do nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz poszczególnych grup klientów.

Konta bankowe – rodzaje

Prawo bankowe  z dnia 29 sierpnia 1997 roku dokładnie wyszczególnia rodzaje kont bankowych (nazywanych również rachunkami bankowymi), a są to:

  • rachunki bankowe rozliczeniowe – bieżące i pomocnicze;
  • rachunki bankowe lokat terminowych;
  • rachunki bankowe oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (tzw. ROR-y, konta osobiste), a także rachunki terminowych lokat oszczędnościowych;
  • rachunki bankowe powiernicze.

Jednak jak można zaobserwować w praktyce w ofertach banków stosowana jest inna nomenklatura, czyli nazewnictwo kont bankowych. Warto poznać ich nazewnictwo, aby odnaleźć najlepszą dla siebie ofertę. Pośród aktualnie oferowanych przez banki kont bankowych można wyróżnić ich następujące rodzaje:

  • konta osobiste;
  • konta firmowe;
  • konta oszczędnościowe;
  • konta walutowe;
  • konta młodzieżowe/studenckie.

Najpopularniejsze są rachunki bankowe osobiste, które prowadzą nawet właściciele firm. Rachunki osobiste otworzyć mogą osoby fizyczne i służą one do przechowywania środków pochodzących z wynagrodzenia, emerytury, renty i innych źródeł dochodu oprócz tych pochodzących z prowadzenia działalności bowiem do tego służą konta firmowe. Na rachunkach osobistych można można dokonywać różnego rodzaju transakcji takich jak np. płacenie rachunków. Z reguły środki pieniężne zgromadzone na kocie osobistym nie są oprocentowane, a opłaty za prowadzenie rachunku są bardzo niskie lub zredukowane do zera. W większości banków, klienci otrzymują internetowy i mobilny dostęp do konta, dzięki czemu samodzielnie mogą wykonywać szereg transakcji np. przelewów. Przy kontach osobistych można również otworzyć bankowe konta oszczędnościowe, na których gromadzone środki będą oprocentowane.

By Marek

Dodaj komentarz