Metan to jeden z najprostszych węglowodorów nasyconych. Cząsteczka metanu składa się jednego atomu węgla i czterech atomów wodoru CH4. Jest lżejszy od powietrza, bezwonny i bezbarwny (w temperaturze pokojowej), doskonale się pali i oddaje bardzo dużą ilość energii. Metan pali się błękitnym płomieniem.

Występowanie metanu

Metan dość powszechnie występuje w środowisku naturalnym. To właśnie ten gaz jest podstawowym składnikiem gazu ziemnego i może stanowić nawet 95%, a powstaje w wyniku beztlenowego rozkładu biomasy przez bakterie tzw. fermentacja metanowa. Taki proces występuje także w bagnach dlatego też metan bardzo często nazywany jest również gazem błotnym. Wydziela się on bardzo często w kopalniach węgla kamiennego, dlatego też mówi się o nim, że jest gazem kopalnianym. Niestety wydzielający się w kopaniach węgla stanowi bardzo duże zagrożenie dla zdrowia i życia górników, o czym mogą świadczyć liczne katastrofy w kopalniach na całym świecie spowodowane właśnie wybuchem tego gazu.

Właściwości metanu

Najczęściej wykorzystuje się łatwopalność metanu, który pali się bardzo czysto. W przypadku spalania gazu w idealnych warunkach, w czystym tlenie powstaje tylko dwutlenek węgla oraz para wodna. Natomiast spalanie w powietrzu w palnikach powoduje powstawania tlenków azotu, a niekiedy również tlenku węgla, lecz w przypadku gdy spalanie odbywa się przy niedoborze tlenu. Podczas spalania metanu powstaje bardzo duża ilość ciepła.

 

By Marek

Dodaj komentarz