Siarka (S), to pierwiastek chemiczny nie będący metalem, który znalazł bardo duże zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu. Siarka w zwykłej temperaturze jest mało aktywna. W podwyższonych temperaturach łatwiej reaguje i łączy się z innymi pierwiastkami. Siarka była wykorzystywana już w starożytności, głównie w celach leczniczych i dezynfekcyjnych. Zastosowanie siarki obecnie jest znacznie szersze.

Właściwości chemiczne i fizyczne siarki

W normalnych warunkach siarka ma postać stałą, krystaliczną o barwie żółtej, topnieje w temperaturze 112,8 °C, a wrze w temperaturze 444,5 °C. Siarka nie jest dobrym przewodnikiem ciepła i energii, słabo rozpuszcza się w benzynie, alkoholu i eterze, nie rozpuszcza się w wodzie. Pierwiastek ten nie jest też zbyt aktywny chemicznie, ale tworzy wiele związków z chemicznych z metalami i niemetalami. Siarka jest spotykana w przyrodzie zarówno w stanie wolnym jak i pod postacią związków chemicznych. Siarka rodzima, czyli wolna ma może mieć pochodzenie wulkaniczne, jej pokłady mogły powstać również na skutek działania bakterii na niektóre związki chemiczne.

Zastosowanie siarki w przemyśle

Siarka ze względu na swoje właściwości znalazła zastosowanie w przemyśle oraz w rolnictwie. Wykorzystuje się ją do produkcji kwasu siarkowego (który ma również szerokie zastosowanie w przemyśle) oraz do produkcji zapałek, prochu strzelniczego, ultramaryny i wulkanizacji kauczuku. Siarka ma również zastosowanie w medycynie np. do produkcji niektórych farmaceutyków. Wykorzystuje się ją także jako środek zwalczający pleśń. Siarka wykorzystywana jest również w sadownictwie i ogrodnictwie, z jej związków tworzy się nawozy, opryski i odżywki dla roślin. Z siarki produkuje się również włókna sztuczne.

 

By Marek

Dodaj komentarz