Ze względu na posiadane uprawnienia komornik sądowy może zajmować mienie należące do dłużników. W jaki sposób można odzyskać dług przez komornika? Sprawdź pomocne informacje!

Kim jest komornik?

Komornikiem jest funkcjonariusz publiczny, który wykonuje zadania w postępowaniach egzekucyjnych oraz zabezpieczających. Prowadzi on swoje czynności osobiście lub można przekazać je również asesorowi komorniczemu w określonym zakresie.

Do działań najczęściej prowadzonych przez komorników zaliczane są:

  • wykonywanie orzeczeń wydanych przez sądy, w tym nakazów zapłaty, wyroków, które dotyczą roszczeń pieniężnych oraz niepieniężnych

  • wykonywanie tytułów wykonawczych oraz egzekucyjnych

  • wyszukiwanie mienia należącego do dłużnika

  • doręczanie korespondencji komorniczej

Komornicy sądowi wykonują swoje obowiązki na określonym obszarze określanym rewirem. Obszar ten jest zależny od obszaru właściwości sądu rejonowego, przy którym komornik realizuje swoje obowiązki.

Jako skorzystać z pomocy komornika?

Do komornika można zwrócić się w sytuacji, gdy dłużnik nie opłacił faktury, rachunku, mandatu, kary, nie oddał pożyczki albo kredytu. Z pomocy komorników korzystają wtedy zarówno osoby prywatne, jak i firmy oraz instytucje.

Żeby można było skorzystać ze wsparcia komornika w odzyskaniu długu, konieczne jest złożenie u niego wniosku egzekucyjnego, do którego dodaje się tytuł wykonawczy.

Tytułem wykonawczym określa się w tym kontekście tytuł egzekucyjny, który został wydany przez sąd, a także opatrzony klauzulą wykonalności. Tytuł wykonawczy zobowiązuje dłużnika do wpłacenia wskazanej w nim sumy wierzycielowi.

Warto więc pamiętać, że udanie się do komornika bez tytułu wykonawczego nie przyniesie skutków. Trzeba więc wcześniej skierować sprawę do sądu, a dopiero po jej wygraniu można skorzystać z usług komorniczych.

Gdy poszukiwany jest skuteczny komornik sądowy Gliwice – https://www.komornikgliwice.com/ dają dostęp do wielu kancelarii komorniczych. Z ich adresami można obecnie bliżej zapoznać się w internecie.

W jaki sposób komornik może odzyskać dług?

Komornik sądowy odzyskuje dług dla wierzyciela na kilka sposobów, zależnie od jego wysokości i wskazań wierzyciela.

Może on pobrać pieniądze z rachunku bankowego, wynagrodzenia za pracę, ale również może przejąć nieruchomości lub ruchomości jak samochód, AGD, RTV należące do dłużnika. Mienie może być wtedy sprzedane w trakcie licytacji komorniczej.

Po odzyskaniu należności komornik przekazuje je wierzycielowi, który może w ten sposób skutecznie odzyskać należące do niego pieniądze.

By Marek

Dodaj komentarz