Do podstawowych zadań pielęgniarki zalicza się sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Do podjęcia pracy pielęgniarki wymagane jest ukończenie studiów pielęgniarskich lub szkoły pomaturalnej wraz z dwunastomiesięcznym stażem podyplomowym. Aby poszerzać swoje uprawnienia zawodowe, pielęgniarki mogą korzystać ze specjalistycznych kursów dla pielęgniarek.

Kursy pielęgniarskie

Pielęgniarki w swojej pracy mają za zadanie dbać o właściwy komfort pacjentów, jeśli chodzi o ich higienę i czystość. Pomagają też w innych czynnościach, których chory ze względu na stan zdrowia nie jest w stanie wykonać samodzielnie. Jednak wypełniana przez pielęgniarki praca nie dotyczy jedynie opieki pielęgnacyjnej, ale też opieki diagnostycznej, leczniczej oraz rehabilitacyjnej. Są to zadania, które wymagają konkretnej wiedzy i umiejętności. Stąd też tak ważne jest, by pielęgniarki nieustannie się dokształcały i poszerzały swoje kompetencje. W tym celu przygotowywane są dla nich kursy kwalifikacyjne, dokształcające oraz specjalizacje. Mogą być to kursy stacjonarne oraz niestacjonarne (e-learning, odbywający się na innowacyjnej platformie dydaktycznej). W takich kursach udział brać może każda osoba, która ma prawo do wykonywania zawodu pielęgniarki i wykaże co najmniej 6-miesięczny staż pracy w zawodzie.

Aby kurs specjalistyczny był ważny w świetle polskiego prawa, najważniejsze jest to, by jego program był zgodny z wytycznymi Ministerstwa Zdrowia.

Kursy dla pielęgniarek

Szeroka oferta takich kursów sprawia, że można brać w nich udział w różnych częściach Polski, w wybranym ośrodku szkoleniowym. Przed wybraniem i rozpoczęciem kursu, warto jest sprawdzić, czy został on przygotowywany przez interdyscyplinarny zespół specjalistów i czy na pewno zawiera materiały zgodne z merytorycznymi wymaganiami Ministerstwa Zdrowia. Tak jak było wspomniane już wcześniej, udział można brać w różnych kursach. Najwyższą formą kształcenia podyplomowego jest specjalizacja w dowolnej dziedzinie pielęgniarstwa. Jest ona przeznaczona dla osób, które chcą wejść na wyższy poziom swoich kompetencji. Dostępne są też jednak tzw. kursy specjalistyczne, które edukują w takich dziedzinach jak np.: endoskopia, dializoterapia, opieka nad dzieckiem z chorobą nowotworową, opieka paliatywna czy resuscytacja krążeniowo-oddechowa. Po ukończeniu kursu otrzymuje się zaświadczenie (wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2016 r. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych) oraz kartę specjalistyczną, która stanowi potwierdzenie ukończenia szkolenia.

By Marek

Dodaj komentarz