luty 2022

Kursy pielęgniarskie

Do podstawowych zadań pielęgniarki zalicza się sprawowanie opieki nad podległymi jej pacjentami. Do podjęcia pracy pielęgniarki wymagane jest ukończenie studiów pielęgniarskich lub szkoły pomaturalnej wraz z dwunastomiesięcznym stażem podyplomowym. Aby…