maturzyści 2015
http://www.edulandia.pl/

Egzamin z nowożytnego języka obcego jest trzecim z serii obowiązkowych egzaminów maturalnych w części pisemnej, następującym po języku polskim i matematyce. Uczniowie ostatnich klas szkół średnich najczęściej wybierają język angielski, co świadczy o popularności tego języka w naszym kraju. W tym roku 6 Maja z rana wielu maturzystów powtarzało gorączkowo odmiany czasowników nieregularnych i przeglądało listy słówek, by o 9 podejść do egzaminu na poziomie podstawowym, a o 14 na poziomie rozszerzonym. Czy było się czego bać?

Bez obaw na pisemny angielski

matura z angielskiego pisemna
http://fakty.interia.pl/

Na początku egzaminu pisemnego z angielskiego sprawdzane będzie rozumienie ze słuchu, w trakcie którego maturzyści wysłuchają kilkuminutowych nagrań, a potem odpowiedzą na pytania zamknięte polegające na wyborze wielokrotnym, na dobieraniu, lub decyzji prawda/fałsz. Potem następuje rozumienie tekstów pisanych o długości około 1000 słów i również pytania zamknięte. Kolejnym etapem jest test znajomości środków leksykalno – gramatycznych na podstawie pojedynczych zdań lub krótkich tekstów. Na koniec maturzystów czeka jeszcze wypowiedź pisemna która może przybrać formę oficjalnego listu, e-maila albo wpisu w internecie. Wszystkie te elementy pomoże opanować naukę angielskiego w dobrej szkole językowej. Kto chciałby sobie oszczędzić stresu przed egzaminem powinien zająć się przygotowaniami odpowiednio wcześniej.

Bez obaw na ustny angielski

matura z angielskiego ustna
http://www.english4matura.pl/

Z kolei ustny angielski to egzamin bez określania poziomu. Maturzyści losują zestawy pytań i w ciągu około kwadransa rozmowy z egzaminującym starają się na nie odpowiedzieć. Po wymianie kilku wstępnych zdań dotyczących zainteresowań i sytuacji ucznia przychodzi czas na odegranie ról wskazanych w pierwszym poleceniu. Kolejne zadanie polega na opisaniu przedstawionej ilustracji poprzez właściwe nazwanie miejsca, osób oraz czynności przez nie wykonywanych. W końcu w trzecim zadaniu maturzysta zapoznaje się z materiałami, wybiera jeden element i argumentuje swój wybór. Dobre szkoły językowe, których specjalnością jest nauka języka angielskiego (sprawdź tutaj) oferują konwersacje z lektorami albo native speakerami, w trakcie których można podszlifować akcent i nauczyć się swobodnie wypowiadać na różne tematy.

By Marta

Dodaj komentarz