Wielki spadek… Któż o nim nie marzył chociaż raz. Odziedziczenie fortuny z pewnością pomogłoby nam zrealizować marzenia. Niestety ogromne majątki przypadkowo dziedziczone są w większości w filmach, a nawet jeśli już coś otrzymamy, to musimy zapłacić podatek od darowizny, chyba że spełniamy określone warunki, o których dowiemy się z poniższego tekstu.

Podatek od darowizny i spadku – co to jest?

podatek od darowizny

Podatek od darowizny oraz spadku określony jest prawnie w ustawie od spadku i darowizn z dnia 28 lipca 1983 roku z późniejszymi zmianami. Darowizna, to (najprościej rzec ujmując) przekazanie pieniędzy lub innych przedmiotów przez ich właściciela innej osobie. W ramach darowizny można przekazać również określone prawa np. prawo do lokalu spółdzielczego czy nawet prawa autorskie. Spadek natomiast jest ogółem praw i obowiązków zmarłego o charakterze cywilnoprawnym. Sposób dziedziczenia zależy od tego, czy zmarły zostawił testament, czy też nie. W przypadku gdy nie było testamentu, spadek podlega dziedziczeniu ustawowemu.

Darowizna wolna od podatku

W przypadku darowizny i spadku określony jest podatek, który waha się w granicach od 3 do 20%, a wysokość podatku jest bardzo ściśle powiązana z wysokością darowizny. Znaczenie mają także przynależność darczyńcy i obdarowywanego do poszczególnej grupy podatkowej oraz to, jakie jest między nimi pokrewieństwo. W polskim prawie podatkowym przewidziana jest również darowizna wolna od podatkuDarowizna bez podatku dotyczy głownie tzw. I grupy podatkowej, czyli najbliższej rodziny.

Darowizna dla dziecka, jak ją przekazać żeby nie płacić podatku?

podatek od darowizny pieniężnej i spadku

Przekazanie darowizny dziecku, lub innym bliskim zstępnym, jest zwolnione z podatku, gdy kwota darowizny mieści się w kwotach wolnych od podatku.

Darowizna dla dziecka i innych krewnych z I grupy podatkowej jest całkowicie zwolniona z podatku pod warunkiem zgłoszenia rzeczy nabytych lub praw majątkowych do urzędu skarbowego.

Natomiast darowizna pieniężna powinna być udokumentowana wyciągiem z rachunku bankowego nabywcy. Aby uniknąć płacenia podatku od darowizny, należy dokonać zgłoszenia w przeciągu 6 miesięcy od jej otrzymania.

Oblicz podatek od darowizny

Aby obliczyć podatek od darowizny, musimy wiedzieć, w jakiej grupie podatkowej się znajdujemy. Najlepiej sprawdzić to w sprawdzonym źródle (polecam ten artykuł https://pl.kruk.eu/klienci/poradnik/porady/podatek-od-darowizny-co-warto-wiedziec).

Ważne jest również ustalenie wartości darowizny w przypadku, gdy nie jest to darowizna pieniężna. Podatek od darowizny pieniężnej, jak i od innych darowizn, oblicza się z nadwyżki podstawy opodatkowania ponad kwotę wolną od podatku, dla poszczególnych grup podatkowych i tak np. dla pierwszej grupy wynosi on 5% oraz 7%.

By Marta

Dodaj komentarz