Pracownicze Palny Kapitałowe (PPK), to program oszczędnościowo – emerytalny, który funkcjonuje od lipca 2019 roku i stopniowo jest wdrażany przez duże i średnie firmy. Od stycznia 2020 roku zgodnie z ustawą, PPK muszą być wprowadzane przez wszystkie firmy, (wyjątki stanowią mikroprzedsiębiorstwa). Program ma objąć aż 11,5 mln pracowników w Polsce. Dotychczas ustawa o PPK umożliwiała utworzenie dobrowolnego i prywatnego sytemu gromadzenia oszczędności emerytalnych. 

Jak działają Pracownicze Plany Kapitałowe?

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla pracodawców, a dobrowolne dla pracowników. Programem objęte są osoby od 18 do 55 roku życia, osoby które ukończyły 55 rok życia, a nie mają więcej niż 70 lat, mogą przystąpić do programu na własny wniosek. Warunkiem jest jednak odpowiedni staż pracy w danej firmie i powinien on wynosić co najmniej trzy miesiące w okresie 12 miesięcy poprzedzających pierwszy dzień zatrudnienia. Osoby, które ukończyły 70 rok życia nie mają możliwości przystąpienia do PPK.  W program zaangażowane są trzy podmioty: państwo, pracodawca oraz pracownik. Wpłata pracownika może wynosić od 2 do 4 procent jego wynagrodzenia, natomiast pracodawca dopłaca od 1,5 do 4 procent wynagrodzenia. Maksymalna wpłata w przypadku jednego pracownika może wynosić 8 procent. Do PPK dokłada się również państwowy Fundusz Pracy w kwocie 20 zł miesięcznie, co w skali roku wynosi 240 zł. W pierwszym roku pracownicy otrzymują tzw. kwotę powitalną w wysokości 250 zł.

Czy warto się wypisać?

Odprowadzanie składek przez pracownika na Pracownicze Palny kapitałowe jest dobrowolne i można z nich zrezygnować w każdej chwili. Aby to zrobić należy złożyć pisemny wniosek, druk deklaracji można pobrać w swojej firmie lub ze strony: www.mojeppk.pl. Wypełniony dokument należy przekazać pracodawcy. Pracownik, który zrezygnuje z PPK, będzie automatycznie co cztery lata zapisywany ponownie. Jeśli nadal nie wykaże chęci odprowadzania składek, po raz kolejny będzie musiała złożyć deklarację o rezygnacji. Pracownik, który przekazywał pieniądze będzie mógł w dowolnym momencie wypłacić pieniądze lecz, kwota ta będzie pomniejszona o: podatek od zysków kapitałowych, 30 procent wpłat pracodawcy oraz państwowe dopłaty roczne i składkę powitalną. Pracownicze Plany Kapitałowe powstały z myślą o oszczędzaniu i emeryturze dlatego najbardziej opłacalna jest wypłata na emeryturze. Zgromadzone środki są dziedziczone.

By Marta

Dodaj komentarz