Pracownicy sezonowi jak sama nazwa wskazuje są zatrudniani na sezon, najczęściej jest to sezon letni. W polskim Kodeksie Pracy nie zostały zawarte definicje dotyczące pracy sezonowej i osób ją wykonujących, jednak pracownik sezonowy powinien być zatrudniany na takich samych zasadach jak zwykły pracownika zatrudnionego na umowę o pracę na czas określony lub umowę cywilnoprawną.

Kim jest pracownik sezonowy?

pracownik sezonowy

Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 3 kwietnia 1986 roku za pracownika sezonowego uznaje się osobę, która pracuje przez określoną część roku, w związku z konkretnym sezonem, porą roku lub zjawiskami atmosferycznymi. Praca takiej osoby ma z zasady czas tymczasowy i przejściowy. Pracownicy sezonowi bardzo często zatrudniani są przez agencje pracy. Taka forma zatrudnienia najczęściej odpowiada młodym ludziom, którzy nie myślą o stałej pracy np. studenci. Prac sezonowych bardzo często podejmują się też osoby, które chcą naprawić swój domowy budżet.

Formy zatrudnienia pracownika sezonowego

Pracownika sezonowego można zatrudniać na podstawie terminowych umów o pracę, a w szczególności wyżej wspomnianej umowy o pracę na czas określony, a także umowy na czas wykonywania określonej pracy oraz umowy cywilnoprawnej, czyli popularnego „zlecenia”. Pracodawca, który decyduje się zatrudnić pracowników sezonowych na umowę o pracę zobowiązany jest zapewnić wszystkie świadczenia, jakie przysługują pracownikom między innymi: powinni zostać skierowani na badania lekarskie, przejść szkolenie bhp, otrzymać w razie potrzeby odzież roboczą. Pracownik sezonowy zatrudniony na umowę o pracę ma również prawo do urlopu wypoczynkowego, gwarancję minimalnego wynagrodzenia, czy też zapłaty za godziny nadliczbowe.

Zatrudnianie pracowników na czas wykonywania określonej pracy jest najlepszym rozwiązaniem w tych przypadkach gdzie okres trwania umowy można zdefiniować rodzajem pracy, która ma być wykonana. Tego typu umowy najczęściej stosowane są w ogrodnictwie i rolnictwie, gdzie okres trwania umowy można zdefiniować np. jako zbiór owoców. Umowa na czas wykonywania określonej pracy musi bardzo precyzyjnie określać rodzaj wykonywanej pracy, do której pracownik sezonowy został zatrudniony.

 

By Marek

Dodaj komentarz