Pomimo tego, że pogoda za oknem nie wskazuje na zbliżające się wakacje, to jeśli nie mamy jeszcze zaplanowanego urlopu, to ostatni dzwonek aby to zrobić. Pracując na umowie o pracę, każdemu z nas przysługuje urlop wypoczynkowy, który każdy chciałby wykorzystać w dogodnym dla siebie terminie, a zazwyczaj jest to właśnie lato. Wymiar urlopu wypoczynkowego zależy od stażu pracy, dlatego warto sprawdzić, czy możemy pozwolić sobie na krótsze, czy ciut dłuższe wakacje.

Urlop wypoczynkowy – naliczanie

urlop wypoczynkowy

Pracodawca zobowiązany jest udzielić pracownikowi urlopu w tym roku kalendarzowym, w którym pracownik uzyskał do niego prawo. Osoba, która po raz pierwszy podjęła pracę na podstawie umowy o pracę , prawo do urlopu wypoczynkowego uzyskuje z upływem każdego miesiąca pracy. W tym przypadku należy się 1/12 rocznego wymiaru urlopu. Z każdym kolejnym miesiącem, tych dni jest coraz więcej. Pracownik nabywa prawo do urlopu cząstkowego z dołu. Prawo do kolejnych urlopów przysługuje pracownikowi z każdym kolejnym rokiem kalendarzowym z góry. Natomiast od stażu pracy zależy ile dni urlopu wypoczynkowego przysługuje pracownikowi. 20 dni urlopu wypoczynkowego przysługuje osobom, które nie posiadają 10-letniego stażu pracy. Prawo do 26-dniowego urlopu mają wszyscy pracownicy, których staż pracy wynosi 10 lub więcej lat. Do okresu zatrudnienia zalicza się wszystkie okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy oraz sposób ustania stosunku pracy. Do stażu pracy zalicza się również okres nauki pracownika i tak:

  • zasadnicza lub inna równorzędna szkoła zawodowa – 3 lata;
  • średnia szkoła zawodowa – 5 lat;
  • średnia szkoła ogólnokształcąca – 4 lata;
  • szkoła policealna – 6 lat;
  • szkoła wyższa – 8 lat.

Jeśli pracownik był zatrudniony na umowie o pracę, a jednocześnie uczył się, to do naliczania urlopu wypoczynkowego wilcza się okres zatrudnienia lub pobierania nauki. Wszystko zależy od tego co było bardziej korzystne dla pracownika. Zgodnie z prawem pracy, jedna część urlopu wypoczynkowego musi wynosić co najmniej 14 dni kalendarzowych. Pracownik samodzielnie decyduje jak wykorzystać przysługujące mu dni wolne, może również w całości wykorzystać przysługujący mu urlop. Za okres urlopu wypoczynkowego pracownikowi przysługuje pełne wynagrodzenie.

 

By Marek

Dodaj komentarz