Umowa o dzieło to forma umowy cywilnej, która obok umowy zlecenie stanowi najczęściej spotykaną formę uowy w obrocie prawnym. Umowa o dzieło to umowa rezultatu, a nie wkładu pracy, w jej przypadku liczy się efekt końcowy, czyli finalne dzieło. 

Na czym polega umowa o dzieło?

umowa o dzieło

Najbardziej charakterystyczną cechą umowy o dzieło jest fakt, że w jej rezultacie ma coś powstać. To ile czasu poświęci na to wykonawca nie ma znaczenia dla pracodawcy/zamawiającego. Dzieło jest rozumiane jako wytwór, który jest indywidualny i charakterystyczny, nie musi (chociaż może) mieć charakter artystyczny. Każda umowa o dzieło jest zawierana na stworzenie określonego dzieła lub dzieł. Wynagrodzenie jest uzależnione od tego, jaką wartość tego dzieła ustalą sobie obie strony. Nie można mówić o „pracy o dzieło”, gdyż nie rozlicza się jej na podstawie przepracowanych godzin. Przedmiotem tego rodzaju umowy jest wszystko czego efektem jest konkretny rezultat jakiegoś wytworu materialnego lub niematerialnego. W praktyce oznacza to aby istniał namacalny efekt wykonanej pracy np. artykuł, strona internetowa, wiersz, fotografia, scenariusz, meble itp.

Umowa o dzieło – strony i dane

W przypadku tego rodzaju umów stosuje się swobodę tworzenia umów, dlatego też nie istnieje jeden obowiązujący wzór ich sporządzania. Umowa zawiera dwie strony: wykonawcę i zlecającego. W umowie obie strony muszą zostać określone w sposób niebudzący żadnych wątpliwości. Aby umowa mogła być zawarta, potrzebne jest podanie w niej kilku podstawowych danych takich jak: kto ją zawiera (strony umowy), przedmiot umowy (co zostanie wytworzone), sposób odbioru działa i jego wykorzystanie przez zamawiającego, wynagrodzenie i sposób rozliczenia, sposoby rozwiązania umowy o dzieło, inne postanowienia.

By Marek

Dodaj komentarz