Umowa o pracę na czas nieokreślony, to najbardziej pożądany przez polskich pracowników rodzaj umowy pracę. O ile pracownicy chcą być zatrudnieni w tej formie, to niestety pracodawcy niechętnie podpisują umowy o pracę na czas nieokreślony i starają się jak najdłużej jej unikać. Postanowienia tej formy umowy, które są plusem dla pracownika stanowią minus dla pracodawcy. Jednak dzięki tej formie zakład pracy zyskuje lojalnych pracowników. 

Umowa o pracę na czas nieokreślony – najważniejsze informacje

umowa na czas nieokreślony

Umowa o pracę na czas nieokreślony jak sama nazwa wskazuje zawierana jest bezterminowo. Pracownik zobowiązany jest świadczyć stosunek pracy do momentu wręczenia wypowiedzenia lub gdy zostanie mu wręczone albo do momentu przejścia na emeryturę. Umowa musi zawierać: określony rodzaj pracy, miejsce jej wykonywania oraz wymiar czasu pracy, wynagrodzenie i jego elementy, a także termin rozpoczęcia pracy. Pracodawca i pracownik mogą zawrzeć maksymalnie trzy umowy o pracę na czas określony. Obecnie po 33 miesiącach następuje przekształcenie umowy na czas określony w umowę na czas nieokreślony.

W przypadku, gdy umowy czasowe zawierane były kilkukrotnie zawierane na okres krótszy, to umowa na czas nieokreślony rozpoczyna się z czwartą umową.

Zalety umowy o pracę na czas nieokreślony

Jedną z największych zalet umowy na czas nieokreślony jest poczucie stabilizacji przez pracownika. Rozwiązanie umowy może mieć miejsce tylko w wyjątkowych sytuacjach. Kiedy pracownik sam postanowi odejść lub kiedy otrzyma wypowiedzenie od pracodawcy. Pracodawca może jednak wręczyć wypowiedzenie tylko w określonych przypadkach np. zwolnienie dyscyplinarne w związku z rażącym naruszeniem lub zaniedbaniem obowiązków pracowniczych, zwolnienie grupowe, czy likwidacja stanowiska pracy.

Kobiety, które planują założenie lub powiększenie rodziny mają pewność, że nie zostaną zwolnione gdy urodzą dziecko, mogą liczyć na urlop macierzyński, rodzicielski i wychowawczy. Posiadając umowę o pracę na czas nieokreślony łatwiej jest również uzyskać kredyt np, hipoteczny.  Nawet myśląc o zmianie pracy mamy trzymiesięczny okres wypowiedzenia, podczas którego możemy spokojnie szukać innego zatrudnienia.

 

By Marek

Dodaj komentarz