Każdy budynek powinien być przygotowany na wypadek pożaru. Przygotowanie to obejmuje zarówno wyposażenie, jak i procedury działania. Dlatego też tak ważne jest cykliczne przeprowadzanie audytu bezpieczeństwa pożarowego. Jak on dokładnie przebiega? Odpowiadamy. 

Co sprawdza kontrola przeciwpożarowa?

Kontrola przeciwpożarowa obejmuje bardzo wiele czynności. Jedną z nich jest sprawdzenie stanu gaśnic, instalacji gaśniczych oraz elementów wchodzących w skład systemu ostrzegania przeciwpożarowego. Jest to między innymi rozmieszczenie znaków ostrzegawczych oraz działanie sygnałów dźwiękowych. Rolą kontrolera jest także sprawdzić działanie czujników dymu, urządzeń oddymiających oraz sprawność drzwi i bram ewakuacyjnych.

Przedmiot kontroli wykracza jednak poza samo działanie urządzeń. Rolą kontrolera lub strażaka jest sprawdzenie, czy zarządca obiektu wywiązuje się ze swoich obowiązków określonych w przepisach. Kontrolowana jest między innymi drożność dróg ewakuacyjnych oraz dostępność do urządzeń systemu przeciwpożarowego. Osoby z Krakowa i okolic zainteresowane kontrolą przeciwpożarową zachęcamy do sprawdzenia w wyszukiwarce frazy audyt bezpieczeństwa pożarowego w Krakowie.

Jak przebiega audyt bezpieczeństwa pożarowego?

Osoba zarządzająca budynkiem powiadamiana jest o kontroli w terminie od 3 do 7 dni przed planową wizytą. Nadrzędnym celem audytu jest ocena bezpieczeństwa obiektu oraz funkcjonujących w nim ludzi w kontekście potencjalnego pożaru. Kontrola zawsze wykonywana jest w obecności zarządcy obiektu. Rolą kontrolera jest sprawdzanie po kolei wszystkich elementów systemu przeciwpożarowego i informowanie na bieżąco zarządcy o brakach.

Co ważne – w obiektach, w których na co dzień funkcjonuje wiele osób, strażak lub kontroler ma prawo do przeprowadzenia próbnej ewakuacji. Próba taka pozwoli ustalić czas potrzebny do opuszczenia budynku. Osoba kontrolująca posiada także uprawnienia do przeprowadzenia szkolenia w zakresie zasad bezpieczeństwa. Instytucje zajmujące się audytami znaleźć można wyszukując w Google hasło przegląd gaśnic w Krakowie.

 

By Marek

Dodaj komentarz